ฟิล์มลามิเนต

ฟิล์มลามิเนต (Laminated films) หมายถึง แผ่นฟิล์มพลาสติกที่ผ่านกระบวนการนำฟิล์มพลาสติกหลายๆชั้นมาเคลือบติดเข้าด้วยกันเป็นฟิล์มแผ่นเดียว หรือการเคลือบฟิล์มพลาสติกเข้ากับวัสดุอื่นๆ เช่น กระดาษหรือฟอยล์โลหะ โดยทำการยึดติดระหว่างชั้นฟิล์มด้วยการใช้ความ ร้อนหรือใช้กาว (adhesive) วัตถุประสงค์ของการผลิตฟิล์มลามิเนตก็เพื่อต้องการนำคุณสมบัติเด่นของ ฟิลม์ แต่ละประเภทมาประกอบกัน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันและยึดอายุการเก็บรักษาสินค้า (Shelf Life) ให้นานขึ้น 

ประเภทของฟิล์มสําหรับการลามิเนต

 • ฟิล์ม Polyethylene : PE
 • ส่วนใหญ่นิยมใช้ฟิล์ม LDPE และฟิล์ม LLDPE ในชันในสุด สัมผัสกับอาหารโดยตรง โดย ฟิล์ม PE ให้คุณสมบัติยืดหยุ่นได้ดี ทนความร้อนได้ สามารถใช้กับกระบวนการปิดผนึกด้วยความร้อนได้ (Heat Sealing) และยังสามารถต้านทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีและการกัดกร่อนจากกรดบางประเภทได้ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น ถุงทนความเย็น ถุงซิป ฟิล์มยืด ฟิล์มหด  
 • ฟิล์ม Polypropylene: PP  
 • ฟิล์ม PP ที่นิยมใช้ในกระบวนการลามิเนตคือ ฟิล์ม CPP (Cast Polypropylene Film) และ ฟิล์ม BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) ซึ่งฟิล์มทั้งสองชนิดมีคุณสมบัติโดดเด่นมากทั้งใน ด้านความใส ผิวมันวาว เหนียว ทนต่อแรงดึง กันน้ำได้ดี ฟิล์ม CPP และ BOPP มักถูกใช้ควบคู่กันโดย CPP จะทําหน้าที่เป็นชั้นเคลือบ เพื่อให้อาหารหรือสินค้าที่บรรจุปลอดภัยจากผลกระทบของสีที่พิมพ์ลงบน BOPP ฟิล์ม
 • ฟิล์ม Polyester : PET  
 • ฟิล์ม PET ที่นํามาใช้ในการลามิเนตคือฟิล์ม BOPET (Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate) มีผิวที่เงางาม เรียบ มีความใส ทนทานต่อการฉีกขาดหรือการกดกระแทกรักษา รูปทรงได้ดีในอุณหภูมิระดับต่างๆ ทนความร้อนสูง สามารถใช้กับไมโครเวฟได้ ทนทานต่อความชื้น ทนสารเคมีและตัวทําละลายได้หลากหลายประเภท สามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซต่างๆ ได้ดี และ มีคุณสมบัติในการถนอมและรักษากลิ่นของอาหาร รักษาความกรอบของขนมขบเคียวได้ดีกว่าฟิล์ม BOPP
 • ฟิล์ม Nylon, Polyamide : PA  
 • ฟิล์ม PA ที่นิยมนํามาใช้ในการลามิเนตก็คือ ฟิล์ม BOPA (Biaxially Oriented Polyamide Film) มีคุณสมบัติที่ดีในการต้านทานการรั่วซึม ทนต่ออุณภูมิร้อน-เย็น มีความเหนียวเป็นพิเศษ BOPA จึงสามารถนํามาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ สําหรับบรรจุอาหารได้ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สูญญากาศสําหรับอาหารแช่แข็ง ถุงข้าวสาร
 •  ฟิล์ม Metalized  
 • เป็นฟิล์มพลาสติกที่ผ่านกระบวนการฉาบด้วย โลหะอลูมิเนียม (Aluminum) ทําให้ซองบรรจุภัณฑ์ มีสีสันแวววาว กันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี ช่วยยืดอายุของสินค้าภายในได้ดีกว่าแผ่นฟิล์มชนิดธรรมดา ฉะนั้นฟิล์ม Metalized จึงเหมาะกับการนําไปใช้งาน ในด้านบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมาก โดยฟิล์ม Metalized ที่นิยมใช้ในการลามิเนต M-CPP (Metalized Cast Polypropylene Film) M-PET (Metalized Polyester Film) เป็นต้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ซองขนม ซองกาแฟสําเร็จรูป 3in1
 • ฟอยล์อลูมิเนียม Aluminum Foil  
 • ฟอยล์อลูมิเนียมมีคุณสมบัติสําหรับการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดถ้าเทียบกับฟิล์มพลาสติก ชนิดอื่นๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่ก็มีราคาแพง ที่สุดเช่นกัน โดยฟอยล์อลูมิเนียมมีคุณสมบัติในการ ป้องกันได้ทั้งก๊าซต่างๆ กันการซึมผ่านของก๊าซนํากลิ่น น้ำมัน และแสง ได้อย่างดีเยี่ยม ทําให้สามารถปกป้องและถนอมผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในได้ ยาวนานกว่า ฟิล์มชนิดอื่นๆ อลูมิเนียมฟอยล์ใช้ได้ กับบรรจุภัณฑ์อาหาร ยา ฯลฯ ทั้งชนิดของแข็งและของเหลว ฟอยล์อลูมิเนียมทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ได้ดีและผิวของฟอยล์อลูมิเนียมยังมีความมัน วาว สวยงามเช่นเดียวกับฟิล์ม Metalized อีกด้วย