ระบบควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพของเครื่องจักรและกรรมวิธีการผลิต
  บริษัทได้ตระหนักดีว่าการควบคุมการผลิตตั้งแต่การรีดขึ้นรูปฟิล์มในไลน์ผลิต ย่อมส่งผลถึงคุณภาพของฟิล์ม และบรรจุภัณฑ์โดยตรง ดังนั้นบริษัทจึงได้คัดสรรเครื่องจักรที่มีระบบการควบคุมคุณภาพในสายการผลิตทุกกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การรีดขึ้นรูปฟิล์มพลาสติกเป็นต้นไป จนถึงกระบวนการแปรรูปต่างๆ โดยเน้นทั้งทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยในทุกขั้นตอน
 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นยังได้ผ่านการตรวจสอบขั้นพื้นฐานด้านคุณสมบัติทางกายภาพ แรงดึง, การยืดตัว,ความหนา ซึ่งเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ที่ได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาเป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่า ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพก่อนส่งออกถึงมือลูกค้า

 

การวิจัยและพัฒนา
เราได้พัฒนาคุณสมบัติของฟิล์มในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้สามารถประยุกต์ใช้ฟิล์มได้อย่างครอบคลุม ช่วยในเรื่องการลดต้นทุน
โดยที่ลูกค้ายังได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น การพัฒนาชั้นผิวของฟิล์มอัดขึ้นรูปเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการปิดผนึก
การพัฒนาฟิล์มด้วยความร้อนต่ำสำหรับการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่มีความเร็วสูง
เราดำเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
บริษัท เอเชียเวิลด์เทค อินดัสตรี้ จำกัด มีความยินดีให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาทางด้านการออกแบบโครงสร้างฟิล์มพลาสติกให้กับธุรกิจของท่าน
สนใจติดต่อ โทรศัพท์ +66 (0)34-830221-7 แฟกซ์ +66 (0)34-830229-30

 

รายการผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้การวิจัยและพัฒนา

ลูกค้าของเรา

ตัวอย่าง